Inseminacja a kościół

Co Kościół mówi o inseminacji?

Jakie są poglądy Kościoła katolickiego na temat sztucznego zapłodnienia? Wiem, że jest on przeciwny zapłodnieniu in-vitro, które jest czymś innym.

Jaka jest różnica między miłosnym wprowadzaniem życia w świecie poprzez stosowanie nowych technik, a przedłużaniem życia poprzez stosowanie osiągnięć naukowych, takich jak zastawka serca świni? (Indiana)

Sztuczna inseminacja i zapłodnienie in vitro (IVF) to dziś dwa z wielu zabiegów, które zmieniają lub zastępują rozmnażanie człowieka poprzez stosunek płciowy i ciążę w macicy matki. Są one różne, ale mają wiele wspólnych wyzwań, które kwestionują ich moralną zasadność.

Sztuczne zapłodnienie to zapłodnienie kobiety poprzez wstrzyknięcie spermy jej męża lub innego dawcy.

Czy inseminacja jest akceptowana przez kościół?

IVF to zapłodnienie poza ciałem kobiety, przy użyciu plemników męża lub innego dawcy. Gamety (komórki jajowe kobiety i plemniki mężczyzny) łączą się, a poczęcie następuje w pojemniku laboratoryjnym, w którym zachodzą pierwsze etapy nowego wzrostu człowieka. Wkrótce rozwijający się zarodek zostaje przeniesiony do innego środowiska, zwykle do łona matki lub innej kobiety, w celu dalszego rozwoju aż do momentu narodzin.

IVF nazywa się heterologotycznym, jeśli gamety pochodzą od mężczyzny i kobiety nie będących małżeństwem, a homologicznym, jeśli komórki pochodzą od męża i żony będących małżeństwem.

czy inseminacja jest zgodna z nauką kościoła?

Musimy pamiętać, że każde dziecko posiada rzeczywiste prawa: Dziecko ma nienaruszalne prawo do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Dziecko ma prawo do bycia szanowanym jako osoba od chwili poczęcia. Dziecko ma prawo być “owocem” miłości małżeńskiej swoich rodziców, którzy są zjednoczeni w małżeństwie: “Przekazywanie życia ludzkiego jest z natury powierzone aktowi osobistemu i świadomemu i jako takie podlega całkowicie świętym prawom Bożym: prawom niezmiennym i nienaruszalnym, które muszą być uznane i przestrzegane” (Papież Jan XXIII, Mater et magistra). Wreszcie, dziecko ma prawo do narodzin. Każdy z nas ma obowiązek stać na straży tych praw dla bezbronnego dziecka. Nigdy nie wolno nam myśleć, że ktokolwiek ma prawo do dziecka za wszelką cenę lub że dziecko jest jak kawałek majątku, który należy mieć (Donum vitae, II, 8).

Inseminacja nasieniem dawcy a kościół

Kościół rzymskokatolicki sprzeciwia się pewnym rodzajom sztuki i sztucznej antykoncepcji, ponieważ oddzielają one cel prokreacyjny płci małżeńskiej od celu, jakim jest zjednoczenie małżeństw. Kościół rzymskokatolicki zezwala na stosowanie niewielkiej liczby technik reprodukcyjnych i metod odkładania ciąży, takich jak naturalne planowanie rodziny, które polega na wyznaczaniu czasu owulacji. Kościół dopuszcza inne formy technologii reprodukcyjnych, które pozwalają na poczęcie z normatywnego stosunku płciowego, takie jak smarowanie płodności, stosowanie zastrzyków hormonalnych do hodowli pęcherzyków i wspomagania jajeczkowania oraz IUI ze spermą zbieraną przy użyciu zatwierdzonej metody zbierania podczas stosunku.

Inseminacja a pismo święte

Pismo Święte jest wypełnione relacjami kobiet, które cierpiały z powodu niepłodności. Smutek, jaki odczuwały z powodu braku możliwości posiadania dziecka, nie mógł być pomniejszony nawet przez miłość męża. W Starym Testamencie Elkana mówi do swojej żony, która nie była w stanie począć, “Hannah, dlaczego płaczesz? A dlaczego ty nie jesz? I dlaczego twoje serce jest takie smutne? Nie jestem dla ciebie więcej niż dziesięciu synów?” Oczywiście, że żona Elkanaha go kochała, ale chciała urodzić ich dziecko. Takie historie w Biblii są opowiedziane, by pokazać moc Boga; większość kończy się szczęśliwie, gdy kobiety zachodzą w ciążę nawet na starość. Jest Sarah, żona Abrahama i matka Izaaka; Hannah, żona Elkany, która staje się matką proroka Samuela; i Elżbieta, matka Jana Chrzciciela.

Ale Biblia mówi nam, że istnieją granice dopuszczalnych metod poczęcia dziecka. Przypomnijmy sobie historię niezamężnych córek Noego, które próbowały upić swojego ojca, aby mogły mieć przy nim dzieci! Oczywiście, nie można użyć żadnych środków, aby osiągnąć ciążę.